[vc_row][vc_column][martfury_empty_space height=”90″][vc_custom_heading text=”Câu hỏi thường gặp” font_container=”tag:h2|font_size:36|text_align:center” use_theme_fonts=”yes” el_class=”mf-semibold” css=”.vc_custom_1551587057982{margin-top: 0px !important;margin-bottom: 0px !important;}”][martfury_empty_space height=”120″][martfury_faqs title=”Giao hàng” faqs=”%5B%7B%22title%22%3A%22Ph%C6%B0%C6%A1ng%20th%E1%BB%A9c%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%22%2C%22desc%22%3A%22Hi%E1%BB%87n%20t%E1%BA%A1i%20Royal%20Shop%20%C4%91ang%20h%E1%BB%A3p%20t%C3%A1c%20v%E1%BB%9Bi%203%20%C4%91%C6%A1n%20v%E1%BB%8B%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%3A%20Viettel%20Post%2C%20VNPT%2C%20Giaohangtietkiem.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Th%E1%BB%9Di%20gian%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20m%E1%BA%A5t%20bao%20l%C3%A2u%22%2C%22desc%22%3A%22Th%E1%BB%9Di%20gian%20v%E1%BA%ADn%20chuy%E1%BB%83n%20t%E1%BB%AB%202-5%20ng%C3%A0y%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″][vc_separator color=”custom” accent_color=”rgba(204,204,204,0.15)”][martfury_empty_space height=”75″][martfury_faqs title=”Thanh toán” faqs=”%5B%7B%22title%22%3A%22T%C3%B4i%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20thanh%20to%C3%A1n%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0.%22%2C%22desc%22%3A%22B%E1%BA%A1n%20ho%C3%A0n%20to%C3%A0n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20thanh%20to%C3%A1n%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0%20%C4%91%E1%BB%91i%20v%E1%BB%9Bi%20nh%E1%BB%AFng%20%C4%91%C6%A1n%20h%C3%A0ng%20Cod.%20Nh%E1%BB%AFng%20%C4%91%C6%A1n%20h%C3%A0ng%20order%20b%E1%BA%A1n%20s%E1%BA%BD%20thanh%20to%C3%A1n%20t%E1%BA%A1i%20nh%C3%A0%20s%E1%BB%91%20ti%E1%BB%81n%20c%C3%B2n%20l%E1%BA%A1i%20sau%20khi%20tr%E1%BB%AB%20%C4%91i%20s%E1%BB%91%20ti%E1%BB%81n%20%C4%91%E1%BA%B7t%20c%E1%BB%8Dc%20orde.%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Thanh%20to%C3%A1n%20qua%20ng%C3%A2n%20h%C3%A0ng%22%2C%22desc%22%3A%22B%E1%BA%A1n%20c%C3%B3%20th%E1%BB%83%20chuy%E1%BB%83n%20kho%E1%BA%A3n%20tr%E1%BB%B1c%20ti%E1%BA%BFp%20v%C3%A0o%20s%E1%BB%91%20t%C3%A0i%20kho%E1%BA%A3n%20c%E1%BB%A7a%20Royal%20Shop%20t%E1%BA%A1i%20Vietcombank%20v%C3%A0%20Techcombank%22%7D%5D”][martfury_empty_space height=”30″][vc_separator color=”custom” accent_color=”rgba(204,204,204,0.15)”][/vc_column][/vc_row][vc_row css=”.vc_custom_1511409157056{background-color: #f1f1f1 !important;}”][vc_column][martfury_empty_space height=”120″][vc_column_text]
Royal Shop – Chuyên hàng thời trang siêu cấp
[/vc_column_text][martfury_empty_space height=”120″][/vc_column][/vc_row]