Dây lưng Burberry nam siêu cấp BBTL867

Phân loại: Thắt lưng nam
Model: BBTL867
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size rộng: 3.5cm
Màu sắc: Be