Dây lưng LV nam siêu cấp LVTL602

Phân loại: Thắt lưng nam
Model: LVTL602
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size rộng: 4.0cm
Màu sắc: Đen