Dây lưng nam LV siêu cấp LVTL597

Phân loại: Thắt lưng nam
Model: LVTL597
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size rộng: 4.0cm
Màu sắc: Đen xanh