Dây lưng nam LV siêu cấp LVTL605

Phân loại: Thắt lưng nam
Model: LVTL605
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size rộng: 4.0cm
Màu sắc: Đỏ đen