Dây nịt Ferragamo nam siêu cấp FETL890

Phân loại: Thắt lưng nam
Model: FETL890
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size rộng: 3.5cm
Màu sắc: Nâu đen