Bóp LV nam ngắn siêu cấp VN6016

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: VN6016
  • Kích thước: 11*9 cm
  • Màu sắc: Trắng xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu