Ví dài nam Louis Vuitton siêu cấp LVVN8237

Phân loại: Ví dài nam
Model: LVVN8237
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Xám
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu