Ví nam LV siêu cấp LVVN8116

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: LVVN8116
  • Kích thước: 11.5*9 cm
  • Màu sắc: Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu