Ví LV nam siêu cấp LVVN8115

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: LVVN8115
  • Kích thước: 11.5*9cm
  • Màu sắc: Trắng
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu