Ví ngắn LV nam siêu cấp M67429

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: M67429
  • Kích thước: 11*9 cm
  • Màu sắc: Tím than
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu