Ví dài nam LV siêu cấp M30558

Phân loại: Ví dài nam
Model: M30558
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Đen
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu