Ví LV nam siêu cấp M64439

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: M64439
  • Kích thước: 11*9 cm
  • Màu sắc: Xám
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu