Ví ngắn Gucci nam siêu cấp GC-408827

Phân loại: Ví ngắn nam
Model: GC-408827
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size: 12*10*3
Màu sắc: Xám