Ví nam Gucci con rắn siêu cấp GCVN8067

Phân loại: Ví ngắn nam

  • Model: GCVN8067
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Size: 11*9 cm
  • Màu sắc: Xám