Ví dài Gucci nam siêu cấp GCVN8056

Phân loại: Ví dài nam cầm tay

  • Model: GCVN8056
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Size: 19*10.5 cm
  • Màu sắc: Đen