Ví ngắn Gucci nam siêu cấp GC-407416

Phân loại: Ví ngắn nam
Model: GC-407416
Xuất xứ: Nhập khẩu
Chất lượng: Siêu cấp
Size: 11*9*3
Màu sắc: Đen