Ví dài nam Gucci siêu cấp GCVN8072

Phân loại: Ví dài nam

  • Model: GCVN8072
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Size: 19*10*2.5 cm
  • Màu sắc: Xám đậm