Ví nam Gucci cầm tay siêu cấp GCVN8070

Phân loại: Ví ngắn nam

  • Model: GCVN8052
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Size: 11*9 cm
  • Màu sắc: Xám