Ví dài Gucci nam cầm tay siêu cấp GCVN8074

Phân loại: Ví dài nam

  • Model: GCVN8074
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Size: 19*10.5cm
  • Màu sắc: Đen