Ví Gucci nam ngắn siêu cấp GCVN8073

Phân loại: Ví ngắn nam

  • Model: GCVN8073
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Size: 11*9 cm
  • Màu sắc: Xám đậm