Ví dài nam LV siêu cấp LVVN8236

Phân loại: Ví dài nam
Model: LVVN8236
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Nâu
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu