Ví nữ dài LV cầm tay siêu cấp VND8001

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VND8001
  • Kích thước: 12*19*2 cm
  • Màu sắc: Hồng, Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu