Ví LV nam siêu cấp VN6012

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: VN6012
  • Kích thước: 11*9 cm
  • Màu sắc: Đen
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu