Ví LV nam dài siêu cấp M30559 da Taiga xanh

Phân loại: Ví dài nam
Model: M30559
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Xanh
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu