Ví nữ LV dài siêu cấp VND8000

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VND8000
  • Kích thước: 19,5*10,5*2,5 cm
  • Màu sắc: Hồng, Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu