Ví LV ngắn nữ siêu cấp VNN800

  • Phân loại: Ví dài nữ
  • Model: VNN800
  • Kích thước: 13,8*9*1,5 cm
  • Màu sắc: Hồng, Xanh
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu