Bóp dài nam LV siêu cấp VD3063

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3063
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Trắng xanh
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu