Ví dài LV nam cầm tay siêu cấp VD3069

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3069
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Nâu
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu