Ví dài LV nam siêu cấp VD3053

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3053
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Nâu
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu