Ví dài LV nam siêu cấp VD3055

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3055
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Đen xám
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu