Ví dài nam LV cầm tay siêu cấp VD3057

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3057
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Đen
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu