Ví ngắn nam LV Slender siêu cấp M81555

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: M81555
  • Kích thước: 11*8.5 cm
  • Màu sắc: Đỏ mận
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu
Danh mục: ,