Ví dài LV nam siêu cấp VD3050

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3050
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Trắng
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu