Ví dài nam Louis Vuitton cầm tay siêu cấp VD6021

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD6021
Kích thước: 20*10*2 cm
Màu sắc: Đen
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu