Ví dài nam Louis Vuitton siêu cấp VD3066

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3066
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Xám
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu