Ví dài nam LV cầm tay siêu cấp VD3060

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3060
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Trắng
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu