Ví dài nam LV cầm tay siêu cấp VD6020

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD6020
Kích thước: 10*20*2 cm
Màu sắc: Xám
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu