Ví dài nam LV siêu cấp VD3059

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3059
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Nâu
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu