Ví dài nam LV siêu cấp VD3062

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3062
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Xanh nâu
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu