Ví LV nam ngắn siêu cấp VN6015

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: VN6015
  • Kích thước: 11*9 cm
  • Màu sắc: Xanh nâu
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu