Ví nam LV dài cầm tay siêu cấp VD3052

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3052
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Đen
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu