Ví ngắn LV nam siêu cấp VN6010

  • Phân loại: Ví ngắn nam
  • Model: VN6010
  • Kích thước: 11*9 cm
  • Màu sắc: Xám
  • Chất lượng: Siêu cấp
  • Xuất xứ: Nhập khẩu