Ví nam LV siêu cấp VD3058

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD3051
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Xám
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu