Ví dài LV nam siêu cấp VD6022

Phân loại: Ví dài nam
Model: VD6022
Kích thước: 19*10 cm
Màu sắc: Đen
Chất lượng: Siêu cấp
Xuất xứ: Nhập khẩu

Danh mục: ,